Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 12.06.2007
Дата публікації 13.06.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство "Бахмацьке бурякоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Конотопська, 160
Керівник* Сенчик Олександр Олександрович - Голова правління. Тел: 0463553157
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
ВАТ «Бахмацьке бурякоприймальне підприємство»
Повне найменування емітента: Відкрите Акціонерне Товариство «Бахмацьке бурякоприймальне підприємство»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24843341
Місцезнаходження емітента: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул.. Конотопська, 160
Міжміський код, телефон та факс емітента: (04635) 5-31-57
Електронна поштова адреса: vat_24843341@aft.org.ua 
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Текст повідомлення
ВАТ «Бахмацьке бурякоприймальне підприємство» повідомляє про те, що загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 12 червня 2007 року) було обрано до складу правління ВАТ Головного бухгалтера Ігнатенко Ганну Іванівну (паспорт, серія НК № 080355 виданий Бахмацьким РВ УМВС України в Чернігівській області 27 лютого 1996 року). Підстава для призначення – підрахунок голосів. Часткою в Статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. На дану посаду призначено на невизначений термін.
Наказом по підприємству № 9 від 26.03.2007 року було звільнено з посади головного бухгалтера Гнучу Ніну Федорівну (паспорт, серія НК № 948633, виданий Бахмацьким РВ УМВС України в Чернігівській області 15.11.2001 року). Володіє 0,00827% частки в статутному капіталі. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Працювала на даній посаді з 01 червня 1998 року.