Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код за ЄДРПОУ 24843341)

 

Місце проведення Зборів:

Чернігівська обл., м. Бахмач,

вул. Конотопська, буд. 160, кабінет директора

Дата та час проведення Зборів:

27 квітня 2017 року,

16 година

 

 

1.  З першого питання: Про обрання Лічильної комісії.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі Саада Шаді Мухамеда - голова Лічильної комісії, Мозгової Олени Олександрівни - член Лічильної комісії.

 

2.  З другого питання: Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування головою Реєстраційної комісії при проведенні реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом № 1 від 02 березня 2017року.

 

3.  З третього питання: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Мозгову Олену Олександрівну.

 

4. З четвертого питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

Результати голосування:

«за» - 534 651 (п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

1) Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 02 березня 2017 року;

2) основна доповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

3) голосування по всім питанням порядку денного Зборів проводити відкрито, за принципом «одна акція – один голос», іменними бюлетенями для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;

4) голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хвилин, перерва для підведення підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хвилин, оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хвилин.

 

5. З п’ятого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

«за» - 534 651 (п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

6. З шостого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 

7. З сьомого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

 

8. З восьмого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

«за» - 534 651 (п’ятсот тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

9. З дев’ятого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

 

10. З десятого питання: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів, у тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

 

11. З одинадцятого питання: Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати голові виконавчого органу Товариства, голові комісії з припинення Товариства або уповноваженим ними особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

 

12. З дванадцятого питання: Про припинення Товариства шляхом перетворення.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Припинити Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (місцезнаходження: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160) шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», (місцезнаходження: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Конотопська, буд. 160).

 

13. З тринадцятого питання: Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У зв`язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю припинити повноваження виконавчого органу – директора Товариства Топтуна Василя Григоровича з дати внесення запису до ЄДР про прийняте Загальними зборами рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

14. З чотирнадцятого питання: Про призначення комісії з припинення Товариства.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Призначити комісію з припинення Товариства у наступному складі: голова комісії з припинення - Корнiєнко Вiталiй Юрiйович (паспорт серiя СН №226540, виданий 23.07.1996р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лайоша Гавро, буд.5-А, кв.119, ідентифікаційний номер 2793003590); член комісії з припинення - Онощенко Наталiя Iгорiвна (паспорт серiя КК №651824, виданий 18.07.2001р. Бiлгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, зареєстрована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський вул. Лесi Українки, буд.1, корпус А, ідентифікаційний номер 2853410363), член комісії з припинення - Єнджиєвський Геннадiй Леонiдович (паспорт серiя ВМ №578641, виданий 19.06.1998р. Бердичiвським МРВ УМВС України у Житомирській області, зареєстрований за адресою: Житомирська область, м. Бердичiв, вул. Котовського, буд.62, кв.79, ідентифікаційний номер 2294713257). Встановити, що комісії з припинення Товариства надаються усі повноваження, передбачені законодавством та Статутом Товариства, на здійснення необхідних заходів для забезпечення припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Комісії з припинення Товариства приступити до виконання обов’язків з дати внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Голові комісії з припинення надати повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, вчиняти інші дії щодо управління справами Товариства на період проведення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

 

15. З п’ятнадцятого питання: Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства:

1) комісія з припинення Товариства протягом трьох робочих днів з дня прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей, у порядку, встановленому законодавством;

2) комісія з припинення Товариства протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, рекомендованими листами повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку укладення Товариством договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій);

3) комісія з припинення Товариства протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Товариства;

4) комісія з припинення Товариства проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства;

5) комісія з припинення Товариства письмово повідомляє його кредиторів про прийняте Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення товариства, а також публікує  в офіційному друкованому органі відповідне повідомлення про ухвалене рішення;

6) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення проводить розрахунки з кредиторами та складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами;

7) проведення викупу акцій Товариства у акціонерів, які вимагають цього;

8) скликання та проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про затвердження передавального акту, згідно якого відбуватиметься передача майна, а також перехід прав та обов’язків до правонаступника Товариства;

9) у визначені законодавством та цим рішенням порядку та строки комісія з припинення проводить обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника;

10) скликання та проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства, рішенням яких затверджується статут товариства-правонаступника та обираються його органи управління; 11) комісія з припинення Товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта подає документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з припиненням Товариства шляхом перетворення;

12) після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства, особа, уповноважена Загальними зборами Товариства, подає державному реєстратору документи для внесення до ЄДР запису про припинення Товариства.

 

16. З шістнадцятого питання: Про порядок обміну акцій Товариства на частки товариства-правонаступника.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства-правонаступника:

1) під час проведення перетворення Товариства здійснюватиметься обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника з їх подальшим розподілом серед його учасників;

2) кожен акціонер Товариства має право обміняти належні йому акції на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника;

3) не підлягають обміну акції Товариства, викуплені ним, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) обмін акцій Товариства здійснюватиметься пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з переліком власників акцій товариства, складеному на день прийняття установчими зборами товариства-правонаступника рішення про затвердження його установчих документів;

5) розподіл часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальність – правонаступника Товариства між його учасниками відбуватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства;

6) одна акція Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. у статутному капіталі товариства-правонаступника;

7) розмір частки учасника у статутному капіталі товариства-правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, що належали йому у статутному капіталі Товариства до перетворення;

8) розмір статутного капіталу товариства, яке створюється внаслідок перетворення Товариства, на дату створення товариства-правонаступника має дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну;

9) можливість здійснення грошових виплат акціонерам у процесі обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника не передбачена.

 

17. З сімнадцятого питання: Про затвердження плану перетворення Товариства.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований план перетворення Товариства, який міститься у Додатку №1, що є невід’ємною частиною протоколу Загальних зборів Товариства від 27 квітня 2017 року №1.

 

18. З вісімнадцятого питання: Встановлення порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Результати голосування:

«за» - 499 264 (чотириста дев’яносто дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири) голоси акціонерів, що становить 93,38 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 35 387 (тридцять п’ять тисяч триста вісімдесят сім) голосів акціонерів, що становить 6,62% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити наступний порядок для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:

1. Протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства комісія з припинення Товариства письмово повідомляє про це кредиторів Товариства та публікує повідомлення про це у офіційному друкованому органі. Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення Товариства. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством  відповідної вимоги кредитора. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом двадцяти днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до Товариства з відповідною письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

2. Вимоги до Товариства заявляються його кредиторами у письмовій формі шляхом надіслання листа на адресу місцезнаходження Товариства. У вимозі повинно міститися обґрунтування сум, що заявляються, та посилання на підстави виникнення у Товариства відповідних кредиторських зобов’язань. До вимоги кредитора повинна бути додана копія документа, на підставі якої він заявляє свою вимогу.