Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації заврене ЕЦП знаходиться ТУТ

Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації

Приватним акцiонерним товариством «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далі - ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» або «Товариство») 20.05.2019 року було самостійно виявлено факт несвоєчасного розкриття особливої інформації «Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», яка виникла 26.04.2019 року.

Причиною несвоєчасного розкриття особливої інформації є некоректна робота програмного забезпечення створення файлу звіту.

ПрАТ «БАХМАЦЬКЕ БПП» повідомляє, що станом на дату розміщення цього виправленого повідомлення, виправлену  особливу інформацію про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства було розкрито відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826, а саме – 20.05.2019 року розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (http://stockmarket.gov.ua) та подано до Комісії.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова комiсiї з припинення                           Корнiєнко Вiталiй Юрiйович