Приватне акціонерне товариство «БАХМАЦЬКЕ БУРЯКОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»  
 
 
Сторінки розділу
 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 25.04.2007
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 13.06.2007 р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 05.04.2011 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів від 03.08.2012 р.
Спростування від 06.08.2012 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів від 06.08.2012 р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 10.09.2012 р.
Регулярна інформація Річна інформація за 2011 рік
Регулярна інформація. Річна інформація за 2012 рік
Річна регулярна інформація Товариства за 2013 рік
Річна регулярна інформація Товариства за 2014 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 05.05.2015 р., 9:05
Річна регулярна інформація Товариства за 2015 рік, 28.04.2016
Річна регулярна інформація емітента за 2016 рік від 28.04.2017р.
Особлива інформація. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду від 02.05.2017 року
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 02.05.2017 року
Річна регулярна інформація емітента за 2017 рік від 27.04.2018р.
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018 року
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2018 року
Особлива інформаціяю Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (від 27.04.2017 року)
Річна інформація за 2018 рік (від 27.04.2019 року)
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.05.2019 року (від 20.06.2019 року)
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (від 20.05.2019 року)
Спростування інформації (від 22.05.2019 року)
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації (від 20.06.2019 року)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (від 28.04.2020 р.)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (від 19.04.2021 року)
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23.04.2021 року (від 26.04.2021 року)
Особлива інформаціяю Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 23.04.2021 року(від 26.04.2021 року)